Sælgers ABC

Når du skal sælge din andel kan der opstå spørgsmål undervejs og mange af dem kan du finde svaret på i dette dokument. Det er bygget op i alfabetisk rækkefølge, så hvis der er en bestemt ting du søger svar på, skulle det være nemt at finde.

Hvis ikke du kan finde svaret her, er du velkommen til at stille dit spørgsmål til bestyrelsen enten via en seddel i foreningens postkasse Damstræde 49D eller som mail til info@bohrparken.dk. Bestyrelsen vil forsøge at besvare dit spørgsmål hurtigst muligt, men forvent ikke at få svar før efter næstkommende bestyrelsesmøde.

Andelens pris: Den pris du maksimalt må tage for din andel er andelsværdien, som fremgår af regnskabet, plus værdiansættelsen af forbedringer. Hvis du har din andel til salg hen over en generalforsamling, skal maksimalprisen justeres i henhold til den nye værdi ansættelse.

Andelsboligbevis: I forbindelse med salget skal du indsende dit andelsboligbevis sammen med overdragelsesaftalen.

Fejl og mangler: Ved salg tilbageholdes der minimum 25.000,- kr. til dækning af fejl og mangler. Uanset om der er givet et afslag eller ej, har bestyrelsen ret til at forlange eventulle fejl og mangel bliver udbedret på sælgers regning.

Forældrekøb: Der er IKKE mulighed for forældrekøb i foreningen. Der henvises til § 12 i foreningens vedtægter. Et alternativ til forældrekøb er et såkaldt familielån, som vedtægterne ikke forhindrer.

Fraflytning: Du må maximalt være fraflyttet i 3 måneder inden der er indstillet en anden til at overtage din andel. Hvis du aktivt forsøger at sælge din andel kan bestyrelsen vælge at dispensere for 3 måneders reglen. Ved ”aktivt forsøger at sælge” forstås at prisen løbende justeres efter markedsprisen og at andelen sættes til salg hos en ejendomsmægler.

Fremleje: Andelen må IKKE fremlejes. Der henvises til § 12 i foreningens vedtægter.

Købt som beset: Det er ikke muligt at sælge en andelsbolig som ”købt som beset”. De eneste andele der kan sælges på den måde er andele hvor salget er overtaget af banken.

Nøgler: Der er normalt 3 nøgler til andelen. Antallet af nøgler, der hører til andelen, kan variere afhængig af om der er fremstillet ekstra nøgler. Du skal aflevere det antal nøgler du selv modtog ved købet, samt evt. ekstra nøgler du har fået fremstillet. Er du i tvivl om, hvor mange nøgler der hører til andelen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Derudover skal der være 2 postkassenøgler. HUSK! Hvis ikke du kan aflevere det korrekte antal nøgler til hoveddøren skal der laves en omkodning af låsen inden overdragelsen. En omkodning kan kun ske ved henvendelse til håndværkerkontakten. Hvis det er en postkasse nøgle det drejer sig om, skal du blot gå til en låsesmed og få lavet en ny.

Overdragelsesaftale: Overdragelsesaftalen er en standard aftale som vores administrator bruger til alle overdragelsesaftaler. Aftalen er juridisk korrekt.  Bestyrelsen anbefaler dog at du læser den grundigt igennem inden du skriver under. Er du i tvivl om noget henviser bestyrelse til at kontakte foreningens administrator.

Prisafslag: Vælger du at slå af i prisen er det udelukkende på bagrund af markedsvilkår. Et prisafslag kan ikke dække over at køber selv skal udbedre fejl og mangler.

Procedure for vurderingssyn: Næstformanden bestiller et vurderingssyn, når du skrifteligt har meddelt bestyrelsen at din andel er til salg. Dette sker ved at dine kontaktoplysninger bliver sendt til foreningens vurderingsmand, og så vil han kontakte dig med henblik på at aftale tid for et vurderingssyn. Husk at et vurderingssyn skal foregå inden for normal arbejdstid. På den aftalte dato kommer vurderingsmanden forbi din andel. Et vurderingssyn af andelen tager ca. 30-40 min. Efter vurderingssynet modtager du og bestyrelsen en vurderingsrapport af din andel.

Salgsbekræftelse: Før du må sætte din andel til salg, uanset om det er privat eller ved ejendomsmægler, skal du have en underskrevet salgsbekræftelse af bestyrelsen. Salgsbekræftelsen bliver udfyldt når bestyrelsen har en vurderingsrapport på andelen. Ud fra salgsbekræftelsen kan du se den maksimale pris du må tage for andelen. Det betyder at prisen skal reguleres. Når du har fundet en køber udfyldes den sidste side i salgsbekræftelsen og den sendes til foreningens administrator.

Salgsmappen: Salgsmappen indeholder 2 sæt papirer. Et sæt til dig, som sælger, og et til sæt til en potentiel køber. Sælgers papirer indeholder ud over dette dokument en beskrivelse af salgsproceduren. Købers sæt indeholder alle de papirer en køber skal bruge i forbindelse med køb af en andel. Det er dit ansvar at køber får papirerne og hvis der er mere end én potentiel køber er det også dit ansvar at sørge for at kopiere papirerne. Du har også ansvar for at holde salgsmappen opdateret, hvis du har din andel til salg i længere tid. Dog vil bestyrelsen normalt sørge for at der bliver udleveret en opdatering af regnskab, budget, samt referat efter en generalforsamling.

Salgsmuligheder:

 • Ejendomsmægler: Du må gerne sælge din andel igennem en ejendomsmægler. De nødvendige papirer ligger i salgsmappen. Hvis du vælger at bruge denne måde, skal du huske at informere ejendomsmægleren om:
  • at Andelsboligforeningen Bohrparken bruger en standardoverdragelsesaftale.
  • at Andelsboligforeningen Bohrparken har ekstern vurderingsmand.
  • at bestyrelsen for andelsboligforeningen skal have tid til at læse overdragelsesaftalen igennem, inden aftalen kan underskrives.
  • at bestyrelsen har ret til at indkalde køber til samtale, inden aftalen kan underskrives.

 

 • Privat salg (Administrator står for det juridiske): Du må gerne sælge din andel privat. Alle de dokumenter en køber skal have forefindes i salgsmappen. Du kan benytte nogle af følgende muligheder til at annoncere andelen:
  • Opslag på tavler/avisannoncer
  • Bolig portaler
  • Egen hjemmeside eller Facebook
  • Andelsboligforeningens hjemmeside
  • Skilt i vinduet

 

Salg til ikke dansk statsborger: I tilfælde af at du ønsker at sælge til en ikke dansk statsborger, kan bestyrelsen desværre IKKE være behjælpelig med yderligere information. Vi henviser til justitsministeriets hjemmeside og generel søgning på internettet for at finde information.

Vurderingssyn: Der skal foretages vurderingssyn af andelen seneste 14 dage inden overdragelsen. Normalt bliver vurderingssynet bestilt og foretaget kort efter at du skriftligt har meldelt bestyrelsen at du ønsker at sælge din andel. Vurderingssynet bliver foretaget af foreningens vurderingsmand. Det er ikke muligt at vælge en anden vurderingsmand. Når vurderingssynet er foretaget, vil du og bestyrelsen, få tilsendt en vurderingsrapport. Hvis du stadig har din andel til salg 6 måneder efter at der er foretaget at vurderingssyn, skal der laves et re-vurderingssyn inden andelen kan overdrages. Bemærk at alle fejl og mangler der fremgår af vurderingsrapporten skal være udbedret inden overdragelsen.

 


Forrige side: Salg
Næste side: Billedgalleri